David Rejl představuje seminář Triality

Uplatnění v profesionalním životě

Uplatnění v profesionálním životě

Naučíte se rozumět lidem
bez velké časové investice!

Naučíte se, jak poznat, co motivuje vaše zákazníky již při prvním setkání. Zvýšíte uzavírací procenta a vytvoříte více zákazníků. A to skrze jednoduchý, praktický přístup, ve kterém rychle rozpoznáte a zvolíte správný postoj k psychologickému chování a k nákupní motivaci vašeho zákazníka.

 • Porozumíte lépe svým zákazníkům.
 • Rychleji dosáhnete výsledků.
 • Budete lépe týmově spolupracovat.
 • Uzavřete více obchodů.
 • Rychleji si vytvoříte dobré vztahy.
 • Urychleně vytvoříte potřebnou motivaci.
 • Získáte očividně náročnější klienty.
 • Získáte větší kontrolu.
 • Zefektivníte osobní prezentaci.
 • Zvýšíte výdělek a uspoříte čas.
 • Zvětšíte sebedůvěru a osobní hrdost.
 • Práce vás bude více bavit.

Tento program není neurolingvistický (NLP) a nejedná se o složitou techniku, která by vám mohla ztížit práci. Místo toho se jedná o metodu zaměřenou na jednoduchost a přístup k lidské nátuře. Zjistíte, jak si příjemnou cestou vytvořit přátelský vztah s vašimi budoucími klienty.

Obchod vytváří vysokou hladinu stresu pro prodejce i kupující. Nátlakové situace vytvářejí stresové chování v lidech, ale tyto procesy jsou předvídatelné a instinktivní. Každý člověk je jedinečný a unikátní, ale je však možné rozpoznat znaky, podle kterých můžeme danou osobu zařadit, abychom získali konkurenceschopnou “esovou kartu”.

Jednou z hlavních a unikátních vlastností tohoto programu je zaměření na biologický, podvědomý aspekt lidské povahy – chování, kterého si klient není vědom a proto ho není ani schopen kontrolovat. Tato informace vám poskytne schopnost vytvářet předpoklady o budoucích klientech při prozkoumání fyzické stránky a po položení jednoduchých otázek. Naučíte se, jak zpozorovat genetický make-up jejich obranného chování a vašeho vnímání, povahy a chování v obchodních situacích.

Úspěch tohoto semináře byl zaznamenán především u prodejců například v těchto oborech: pojišťovnictví, prodej nemovitostí, automobilů a u lidí, kteří mají přímý kontakt se zákazníkem.