David Rejl představuje seminář Triality

Svědectví

Svěděctví

Nevšední zážitek

Dostal jsem nabídku se slovy: „Máš-li v sobotu čas, přijď do naší kanceláře. Mám přislíbené setkání se zajímavým chlapíkem, který by nám mohl něco užitečného povyprávět. A možná, že se dozvíš také něco o sobě a svých blízkých.“

Chvilku jsem váhal, přes týden přeci pracuji a víkendy si šetřím pro sebe. Říkal jsem si, co mně kdo chce vyprávět, i já mám svých životních zkušeností a všelijakých mouder až-až. Moje chlapská zvědavost s trochou ješitnosti však zvítězila. Naštěstí!

S přáteli a kolegyněmi z práce jsme se v to sobotní dopoledne uvelebili v naší kanceláři, usrkávali kávu a poslouchali. A poslouchali pozorně! Předstoupil před nás charismatický muž středního věku, který nás do té doby neznal a stejně jako my jsme se s ním potkali prvně v životě. Muž nejprve krátce povyprávěl o sobě a své dosavadní cestě životem, o některých svých úspěších i pádech. Přitom nám dovedl zajímavým způsobem poradit, jak se dá nahlédnout do lidské duše, odkrýt některé pózy a postoje. A také poradit, jak se dá mnohdy předvídat chování a myšlení lidí v určitých životních situacích třeba i podle tělesné konstituce člověka. A na několika příkladech to také názorně předvedl. A měl pravdu!

Musím otevřeně přiznat, že toto krátké setkání ve mne zanechalo silný zážitek i emoce. Donutilo mne o sobě a některých lidech kolem sebe přemýšlet. A jak jsem si nemohl nevšimnout, obdobné pocity prožívali i přítomní ostatní posluchači.

Skutečně zajímavý týpek. A o kom že to mluvím? O mágovi lidských duší. Zní to příliš nadneseně? Neřekl bych, spíš je těžké jedním slovem pojmenovat jeho charismatickou osobnost. Osobnost onoho chlapíka, jménem David Rejl.

Upřímně rád bych se s ním ještě někdy potkal, naslouchal jeho zkušenostem. Byl by to dobrý učitel.

V. M.

Toto není klasický motivační seminář nebo složitá technika, která by vám ztížila práci. Místo toho se jedná o jednoduchý, osobní a zábavný způsob, jak určit klientův instinktivní a obranný způsob chování.

Teď už jen neodhaduji, jak se lidé budou chovat. Jsem schopen určit reakce nejen mých klientů, ale i jejich příbuzných a přátel. Tento seminář mi dal opravdu mnoho.

Tento seminář vám pomůže, jak koukat na lidi z jiného úhlu pohledu. Dalo mi to vnitřní pohled na věc a je mi to velice účinným zdrojem při obchodním smlouvání. Dnes tento způsob používám automaticky a přirozeně.

Jsem beze slov – není to jako nic, co jsem předtím zkusil. Jsou to velice užitečné a drahocenné informace... Ne jako ostatní školící semináře.

Seminář mi dal veliké sebevědomí a nový pohled na úspěch.

Přijměte mé vyjádření díků za vynikající prezentaci pro naši agenturu... Má neuvěřitelně velký ohlas.

Lekce začne hned poté, co opustíte tento seminář. Nikdy už nezapomenete na tyto informace, jelikož se jedná o velice silné druhy lidského chování, které poznávám nejen u svých klientů, ale i v každodenním osobním životě.

Seminář Davida Rejla byl velice zábavný. Je neuvěřitelným přednášejícím s velkým smyslem pro humor. Nejen že jsem měl hodně zábavy, ale naučil jsem se mnoho o tom, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a byl jsem schopen toto použít ve své práci s mými klienty i v mém osobním životě. Zcela tento seminář doporučuji každému. Ve skutečnosti jsem si tento program užil natolik, že se na něj chystám přihlásit znovu.

Jakožto lékář jsem si vždy vědom psychologické stránky mých pacientů. Tento seminář mi dal další cennou perspektivu, jak si vyložit komplexní chování ve vztazích. Přesto člověk nemuší být jen v lékařském sektoru, aby tento způsob použil. Každý, kdo spolupracuje s lidmi, a to jsme my všichni, získá mnoho pro svůj osobní i pracovní život.

Vaše prezentace pro naši skupinu byla vynikající. Jelikož jsme obchodní firma, předvídání chování našich zákazníků je velice nápomocné při zlepšení našeho způsobu prodeje.

Neuvěřitelně mi to pomohlo v zacházení s různými typy lidí. Znát účinky osobních charakteristik je velice uklidňující. Pomohlo mi to uzavřít velice mnoho úspěšných obchodních jednání.

Materiál v tomto semináři je dynamický; poskytuje náhled do lidského chování, který může zlepšit naše vztahy. Neuvěřitelně cenné pro každého kdo se zabývá prodejem, prodejním managementem nebo pro jakoukoliv jinou profesí, která je spojená s úspěšnou spoluprací s lidmi.

Neuvěřitelný seminář! Vaše prezentace byla skvělá! Spolupracovníci, s kterými jsem mluvil, říkali, že se jedná o nejlepší seminář, který kdy navštívili.