David Rejl představuje seminář Triality

  • Pochopíte kdo jste a proč se v určitých situacích chováte tak, jak se chováte.
  • Pochopíte své bližní a budete tak schopni s nimi lépe vycházet.
  • Začnete si více vážit toho, kdo jste a přestanete bojovat s tím, kdo nejste.
  • Přestanete bojovat s životními situacemi a život se vám stane více hrou.
  • Budete moudřejší při výběru svého protějšku.